Blog
 

Masáž je jeden z najstarších liečebných prostriedkov v histórii ľudstva a patrí medzi najstaršie liečebné postupy už od praveku. Prvé zmienky o masáži ako liečebnej terapii pochádzajú z Egypta na Erbesovom papyruse 5000 rokov p.n.l. avšak prvými, ktorí popísali liečivé účinky boli Číňania okolo roku 3000 p.n.l.