Nezdravý životný štýl

10.02.2020

V šúčasnej dobe sme vystavení stále väčšiemu tlaku modernej doby, než tomu bolo v minulosti. 


Pokrok vedy a techniky se rozvíja vo všetkych smeroch stále rychlejšie a s rozvojom nových technických možností ubúda fyzický nárok na člověka a naopak, zvyšuje sa nárok na psychiku. 


Fyzický pohyb ubúda nielen v zamestnaní, ale aj v bežnom živote a neuvedomujeme si potrebu aktívneho pohybu. 

Situácia je natoľko vážna, že stúpa výskyt rôznych srdcových a  cievnych ochorení. Pohodlný spôsob života s nedostatočným pohybom vedie k oslabeniu pohybového aparátu, čím sa zhoršuje kĺbová odolnosť, držanie tela a celková zdatnosť organizmu.


Okrem nedostatočujúceho pohybu je to veľakrát aj zlá životospráva, s ktorou súvisí nezdravý spôsob stravovania. Veľkej popularite sa tešia "fast foody", ktoré ponúkajú jedlá plné tuku a nedostačné množstvo živín potrebných pre chod organizmu.


Nedostatok pohybu a zlá životospráva môžu mať za následok vysoký krvný tlak, dýchacie ťažkosti, kŕčové žily, oslabenie nosných kĺbov, chrbtice a dolných končatín.

Nezabúdajte dbať na to, aby ste aktívnemu pohybu a zdravej životospráve prikladali dostatočnú pozornosť. Dbajte však nielen na svoje fyzické, ale aj psychické zdravie, ktoré je nemenej dôležíté a jeho zanedbanie môže mať fatálne následky až vyhorenie. Jednou z foriem uvoľnenia napätia je aj masáž. 


V Masážnom štúdiu - Peter Šturman vykonávame chyroterapiu spojenú s relaxačnou masážou, vďaka čomu pomôžeme vašim bolestiam pohybového aparátu a zároveň dokonale zrelaxujeme vaše telo a myseľ. Pamätajte na to, že vaše zdravie je na prvom mieste.