Spoznajte dejiny masáže

25.02.2020

Masáž je jeden z najstarších liečebných prostriedkov v histórii ľudstva a patrí medzi najstaršie liečebné postupy už od praveku. Prvé zmienky o masáži ako liečebnej terapii pochádzajú z Egypta na Erbesovom papyruse 5000 rokov p.n.l. avšak prvými, ktorí popísali liečivé účinky boli Číňania okolo roku 3000 p.n.l.Po tom, čo sa masáž definovala ako liečebná metóda nastáva vývoj rôznych nových masážnych metód. Úpadok vo vývoji nastáva v období stredoveku, kedy sa do popredia dostáva psychická starostlivosť. K veľkému pokroku dochádza až v 18. storočí, a to vznikom špecializovaných škôl, kde sa vyučovali masážne techniky. O modernom poňatí masáže môžeme hovoriť od 19. storočia.

V moderných dejinách masáže poznáme množstvo druhov masáži, ktoré počas vývoja vznikli a dnes existuje viac ako sto rôznych známych masážnych štýlov. Dôvodom vzniku toľkých druhov masáži je nielen náročnosť klientov, ale aj rôzne novodobé nepriaznivé vplyvy životného štýlu na ľudský organzimus.

Dnes je vplyv masáže na ľudské telo už dobre preskúmaný a spolu s inými relaxačnými a rehabilitačnými prostriedkami by mala mať nenahraditeľné miesto či už v športe alebo v obyčajnom živote. Mnohí si to však neuvedomujú a svoje fyzické ale psychické ťažkosti riešia prevažne medikamentami alebo urýchlenou návštevou lekára namiesto toho, aby problém vyskúšali odstrániť príjemnejším a možno aj účinnejším spôsobom, a to masážou.